Input:

292/1948 Sb., Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné Garance

č. 292/1948 Sb., Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o úpravě celního sazebníku v době přechodné.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda může v době od 1. ledna 1949 do 31. prosince 1953 se zřetelem na mimořádné světové