Input:

290/1949 Sb., Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu, platné do 31.3.1984 Archiv

č. 290/1949 Sb., Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu, platné do 31.3.1984
[zrušeno č. 147/1983 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 23. prosince 1949,
kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu.
Ministr vnitra nařizuje v dohodě s ministrem