Input:

289/1949 Sb., Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské, platné do 6.5.1953 Archiv

č. 289/1949 Sb., Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské, platné do 6.5.1953
[zrušeno č. 33/1953 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 31. prosince 1949,
kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 12, odst. 4 zákona č. 323/1948 Sb., jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské:
§ 1.
Účel přípravné služby soudcovské.
(1) Přípravná služba soudcovská slouží k tomu, aby se soudcovští čekatelé vyškolili po ideové a odborné stránce na uvědomělé a spolehlivé prokurátory a soudce z povolání. Zejména jsou soudcovští čekatelé povinni se naučiti vykládati zákony a nařízení v duchu ústavy i zásad lidově demokratického zřízení a seznámiti se s veškerou činností prokuratur a soudů, počítaje v to i činnost kanceláře prokuratury a soudní kanceláře.
(2) Soudcovští čekatelé smějí být zásadně pověřeni toliko pracemi, kterých je třeba k řádnému splnění účelu přípravné služby soudcovské.
§ 2.
Trvání přípravné služby soudcovské.
(1) Přípravná služba soudcovská končí úspěšným vykonáním odborné justiční zkoušky.
(2) Ministr spravedlnosti