Input:

R 287/1950; Garance

č. 287/1950 Sb. rozh. obč.
Rozsudek, jímž soud ve věci národního pojištění rozhodl o jiném nároku, než který byl předmětem napadeného výměru, je zmatečný podle § 477 odst. 1 ě. 9 c, ř. s.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. března 1950, Co I 904/49.)
Výměrem žalované strany ze 4. června 1949 byla zamítnuta žalobcova žádost o invalidní důchod, žalobce v žalobě uvedl, že žádal o důchod úrazový, že také tento důchod měl na zřeteli při uplatnění nároku a zaviněním žalované strany se stalo, že o jeho žá1 dosti bylo rozhodováno jako o žádosti o důchod invalidní. Podle obsahu spisů pojišťovny však byla podána žádost jen o přiznání invalidního důchodu.
Krajský soud v Olomouci žalobě vyhověl a výměr žalované změnil tak, že je žalovaná strana povinna platit žalobci úrazový důchod v zákonné výši podle 100% snížení výdělečné schopnosti.
Nejvyšší soud zrušil k odvolání ústřední národní pojišťovny rozsudek prvého soudu pro zmatečnost a vrátil mu věc, aby o