Input:

287/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád Archiv

č. 287/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. listopadu 1948,
kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85, odst. 1 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona):
Čl. I.
Železniční přepravní řád (ŽPŘ), který je přílohou k vládnímu nařízení ze dne 21. prosince 1945, č. 1 Sb. z roku 1946, jímž se vydává železniční přepravní řád, se znovu mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení čl. 29 zní:
„Čl. 29. Pojem cestovního zavazadla. Předměty vyloučené z přepravy nebo připuštěné k přepravě podmínečně.
§ 1. Cestující může podati jako cestovní zavazadlo předměty, jejichž objem, úprava, délka a váha dovolují podle úsudku odesílací stanice, aby byly rychle nakládány a umístěny v zavazadlovém voze (viz též čl. 31). Tarif může obmeziti množství, objem, délku a váhu předmětů nebo stanoviti jejich úpravu.
§ 2. Jako zavazadlo jsou z přepravy vyloučeny předměty uvedené v čl. 45 a předměty,