Input:

R 284/1950; Garance

č. 284/1950 Sb. rozh. obč.
Důchody napadlé podle dřívějších předpisů o veřejnoprávním pojištění se sice pokládají za důchody podle zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ale jen, byly-li také za jeho účinnosti vypláceny. Jen v tom případě se další trvání nároku na důchody posuzuje podle tohoto zákona a podle něho se posuzují i všecky dávky, ať napadly kdykoliv (§ 267).
Ustanovení § 81 odst. 2 zákona o národním pojištění, že nárok na jednorázové odškodné vzniká nejpozději uplynutím jednoho roku od skončení ošetřování v nemoci, je dáno ve prospěch pojištěnce pro případ, že se v této lhůtě neprojeví bezpečně, že ztráta výdělečné schopnosti je trvalá.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. ledna 1950, Co I 994/49.)
Ošetřování žalobce v nemoci následkem úrazu skončilo před 2. 5. 1948, kdy nastoupil opět do práce. Předtím byla mu provedena amputace dvou článků ukazováku levé ruky.
Krajský soud v Pardubicích přiznal žalobci nárok na jednorázové odškodné podle § 80 zák. č. 99/1948 Sb., neboť byla zjištěna ztráta výdělečné schopnosti ve výměře menší než 20%.
Nejvyšší soud odvolání žalované strany vyhověl a zamítl žalobu o úrazový důchod i pokud je v ní zahrnut nárok na jednorázové odškodné.
Z důvodů:
Podle zákona o národním pojištění se posuzují zásadně toliko dávky, které napadly za jeho účinnosti (§ 267 odst. 1). Takový nárok nemohl proto vzniknout dříve než 1. října 1948 (§ 279 odst. 2). Neplatí pak pro něj ustanovení § 81 odst. 1, nýbrž § 81 odst. 2, podle něhož vzniká nárok na jednorázové odškodné dnem, kdy ztráta výdělečné schopnosti nabude trvalé povahy, nejpozději však uplynutím jednoho roku od skončení ošetřování v nemoci. Zásadně rozhoduje tudíž pro nápad nároku prvním soudem žalobci přiznaného den, kdy ztráta výdělečné schopnosti nebyla trvalé povahy. To se stalo ještě za platnosti úrazového zákona, podle něhož se zmenšení výdělečné schopnosti úrazem, pokud nedosahovalo alespoň výše 20%, neodškodňovalo. Proto nemá žalobce nárok na odškodnění úrazu podle úrazového zákona ve znění přílohy k vyhlášce č. 195/1944 Sb. a nemá ani nárok podle § 80 odst. 1 zák. č. 99/1948 Sb., ježto nejde o dávku, která napadla za účinnosti tohoto zákona a