Input:

R 282/1950; Garance

č. 282/1950 Sb. rozh. obč.
Podmínkou nároku na důchod manželky je trvalá neschopnost vykonávat obvyklé práce v domácnosti pro nepříznivý zdravotní stav, který nastal až během manželství.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. března 1950, Co I 1207/49.)
Výměrem Ústřední národní pojišťovny z 24. května 1949 byla zamítnuta žádost žalobkyně o důchod manželky, žalobkyně utrpěla podnikový úraz v roce 1922. Byla jí amputována levá noha a od té doby je neschopna práce v domácnosti, po případě je koná s největším přemáháním. Sňatek uzavřela 6. prosince 1941.
Krajský soud v Ostravě vyhověl žalobě a přiznal žalobkyni důchod manželky v zákonné výši od 17. března 1949.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání žalované strany a žalobu o důchod manželky zamítl.
Z důvodů:
Podle § 64 odst. 1 zákona o národním pojištění má nárok na důchod manželka pojištěnce, jejíž manželství trvalo alespoň jeden rok, a která nevykonává a ani trvale vykonávat nemůže obvyklé