Input:

28/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu Garance

č. 28/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. března 1948,
kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, odst. 7, poslední věty zákona ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu:
§ 1.
(1) Pro účely paušalování daně z obratu u drobných zemědělců se považují za drobné zemědělce ti zemědělci, kteří v kalendářním roce, za který se paušál vyměřuje, hospodařili v zemích České a Moravskoslezské na zemědělské půdě ve výměře do 20 ha a na Slovensku na zemědělské půdě ve výměře do 40 katastrálních jiter. Přitom je nerozhodné, zda zemědělec hospodařil na vlastní nebo pachtované půdě či na půdě, jíž užíval z jiného právního titulu.
(2) V zemích České a Moravskoslezské se za drobného zemědělce považuje i národní správce, spravující zemědělský podnik, pokud výměra půdy jím spravované nepřesahuje 20 ha.
§ 2.
(1) Ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství, na Slovensku pověřenec financí po dohodě s pověřencem