Input:

R 270/1950; Garance

č. 270/1950 Sb. rozh. obč.
K povolení exekuce podle výkazu Ústřední národní pojišťovny o jejích splatných pohledávkách ze zápůjček (§ 207 odst. 2 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění) není třeba, aby výkaz byl opatřen potvrzením o vykonatelnosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 2. června 1950, R II 83/50.)
Okresní soud v Pardubicích povolil Ústřední národní pojišťovně exekuci nuceným zřízením zástavního práva podle výkazu této pojišťovny o její splatné pohledávce ze zápůjčky.
Proti usnesení o povoleni exekuce podal rekurs dlužník a namítal v něm, že exekuce neměla být povolena, protože výkaz nebyl opatřen doložkou vykonatelnosti.
Krajský soud nevyhověl rekursu.
Z důvodů:
Výkazy Ústřední národní pojišťovny o jejich splatných pohledávkách ze zápůjček, anuit z úroků a z ostatního smluveného příslušenství jsou podle ustanovení § 207 odst. 2 zák. č. 99/1948 Sb. exekučními tituly.
Stěžovatelův názor, že by takový výkaz Ústřední národní pojišťovny měl být opatřen doložkou vykonatelnosti, rekursní soud nesdílí. Výkazy vydávané