Input:

R 264/1950; Garance

č. 264/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 44/1928 Sb., o ochraně nájemníků, ve znění vyhlášky ministra sociální péče č. 62/1934 Sb.
Užitečnější stavbou ve smyslu § 1 odst. 2 č. 9 není stavební úprava, kterou se nezmění celková stavební konstrukce domu ani počet, velikost a rozdělení bytů, a kterou lze provést při přechodném vyklizení bytu na krátkou dobu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 23. února 1950, R II 31/50.)
Navrhovatel žádal o svolení k výpovědi a tvrdil, že je nutno vyměnit stropní konstrukci sklepa, což nelze provést bez uvolnění bytu odpůrce, který je nad sklepem.
Okresní soud v Plzni zamítl návrh na svolení k výpovědi s tímto odůvodněním: Jde jen o opravu, kterou se má zajistit další bezpečné užívání místnosti pod vadným stropem a nad ním. Takovou opravu musí nájemník dopustit podle § 1118 obč. zák. a najaté místnosti přechodně vyklidit. Nejde o užitečnější stavbu ve smyslu § 1 odst. 2 č. 9 zák. o ochr.