Input:

R 26/1951 (tr.); Garance

č. 26/1951 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu státního tajemství ve smyslu § 5 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. září 1950.)
Státní soud uznal před 1. srpnem 1950 obviněného, který býval zaměstnán v kovoprůmyslu a též v průmyslu textilním, vinným vedle zločinu velezrady podle § 1 odst. 1 písm. c), odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. též zločinem vyzvědačství podle § 5 odst. 1 tohoto zákona spáchaným tím, že státní tajemství vyzradil cizí moci. Podkladem výroku o vině tímto zločinem bylo zjištění, že obviněný sdělil osobám, o nichž věděl, že patří k orgánům cizí zpravodajské služby, všechny poznatky o pracovních a výrobních poměrech, které učinil na svých pracovištích.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obviněného z výroku o vině. K námitce, že nejde o vyzrazení státního tajemství, protože tyto věci jsou tu známé širší veřejnosti a nejsou a ani nemohou být utajeny, uvedl nejvyšší soud
v důvodech:
Je všeobecně známou skutečností, že západní kapitalistické mocnosti zaujímají krajně nepřátelský postoj vůči pokrokovému uspořádání lidské společnosti a že usilují o rozvrácení a zničení socialistických a lidově demokratických řádů. Tím je určen také jejich poměr k našemu státu.
K této své rozvratné činnosti potřebují