Input:

258/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku, platné do 30.6.1980 Archiv

č. 258/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku, platné do 30.6.1980
[zrušeno č. 74/1980 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949
o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.:
§ 1.
Vysvětlivky k celnímu sazebníku, platné pro československé celní území podle dekretu presidenta