Input:

251/1948 Sb., Vyhláška, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany Garance

č. 251/1948 Sb., Vyhláška, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 10. listopadu 1948,
kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního