Input:

R 25/1951 (tr.); Garance

č. 25/1951 Sb. rozh. tr.
Spolčením k velezradě je i účast na schůzce velezrádného rázu, který byl pachateli předem znám, třebas pachatel při ní neprojevil výslovně souhlas s navrhovanou činností a neslíbil v ní účast.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. ledna 1951.)
Státní soud uznal obviněného A, který byl žalován pro zločin velezrady podle § 1 odst. 1 písm. c), odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, před 1. srpnem 1950 vinným zločinem neoznámení trestného činu podle § 35 odst. 1, 2 tohoto zákona spáchaným tím, že se dověděl o protistátní činnosti velezrádné skupiny, avšak neučinil o tom oznámení úřadům.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání státního prokurátora, zrušil rozsudek státního soudu, pokud jde o obviněného A, a uznal ho vinnvm velezradou ve smyslu § 1 odst. 1 písm. c), odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb.
Z důvodů:
Obviněný A, který obdržel od spoluobviněného B dva protistátní letáky, jež si přečetl, dověděl se již před schůzkou přímo od obviněného B, že schůzka bude mít ráz protistátní a že na schůzce budou také přítomni vedoucí illegální skupiny a spojka. Obviněný A pozvání na schůzku přijal a svou účast přislíbil. Dostavil se také na schůzku, kde bylo mluveno i o možnosti dodání určitých předmětů pro velezrádnou činost skupiny a kde obviněný A na upozornění jednoho z přítomných, že by jako motocyklista měl mít zbraň, odpověděl, že má doma pušku.
V tomto zjištěném jednání obviněného A neshledal státní soud skutkovou podstatu zažalovaného zločinu velezrady podle § 1 odst. 1 písm. c), odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., nýbrž jen skutkovou podstatu zločinu neoznámení trestného činu podle § 35 uved. zák. Obviněnému nebylo prokázáno, že projevil na oné schůzce výslovně souhlas s navrhovanou činností anebo přislíbil svou součinnost s