Input:

R 25/1951; Garance

č. 25/1951 Sb. rozh. obč.
Rozhodnutí národních výborů vydaná ve věcech bytové péče nemohou být zpravidla provedena soudní exekucí.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 1. června 1950, R II 117/50.)
Okresní soud v Jeseníku povolil podle výměru místního národního výboru v Jeseníku vymáhající straně exekuční vyklizení domu, v němž bydlela strana vyklizením povinná.
Krajský soud zamítl k stížnosti povinné strany návrh na povolení exekuce.
Z důvodů:
Podle výměru místního národního výboru v Jeseníku vydaného podle zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, byl zrušen nájemní poměr strany povinné a současně jí byl přidělen jako náhradní byt, ve kterém bydlí vymáhající strana. Vymáhající straně bylo uloženo, aby se nastěhovala do bytu strany povinné.
Podle § 30 zákona o hospodaření s byty provádějí místní národní výbory vykonatelná rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona vlastními orgány (obecní exekuce). Nemá-li obec takových orgánů, může místní národní výbor