Input:

R 25/1949; Garance

č. 25/1949 Sb. rozh. obč.
I pro spor, jehož stranou je národní podnik, je příslušný okresní soud, patřil-li by tento spor před účinností zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, k věcné příslušnosti okresních soudů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 8. března 1949, R II 38/49.)
Ve sporu mezi dvěma národními podniky pro 5.981,60 Kčs s přísl. odmítl okresní soud v Klatovech žalobu pro věcnou nepříslušnost z těchto důvodů: Podle souhlasných údajů stran jsou obě strany národními podniky. Jde o občanskou věc majetkového práva mezi dvěma národními podniky. Pro takové rozepře je podle § 31 zák. č. 319/1948 Sb. výlučně příslušný krajský soud. Okresní soud se nemůže státi příslušným ani výslovnou úmluvou stran (§ 104 j. n.j.
Krajský soud v Plzni zrušil k rekursu žalobcovu usnesení prvého soudu a uložil mu, aby o žalobě po zákonu jednal.
Z důvodů:
Mylný je názor prvého soudu,