Input:

R 249/1950; Garance

č. 249/1950 Sb. rozh. obč.
Souhlas manžela s rozvodem podle § 30 odst. 2 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, může být odvolán až do vynesení rozsudku druhé stolice.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci ze 14. dubna 1950, Co II 35/50.)
Okresní soud v Olomouci rozvedl manželství bez viny stran, a to jenom na základě skutečností, které zjistil tím, že provedl důkaz výslechem stran podle § 11 odst. 1 písm. i) zák. č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních. Připojí-li se podle tohoto ustanovení žalovaný manžel k žalobě o rozvod manželství a shodují-li se návrhy obou manželů o vině na rozvodu, může se soud pro zjištění rozvratu a viny na něm omezit na důkaz výslechem stran. V souzené věci se žalovaná manželka připojila k žalobě o rozvod manželství a oba manželé shodně navrhli, aby soud rozvedl manželství bez viny stran.
Proti rozsudku podala odvolání žalovaná manželka a v něm uvedla, že odvolává svůj souhlas s rozvodem, který prý dala toliko ze strachu před žalobcem a též pod vlivem své těžké choroby, která jí bránila v svobodném rozhodování. Dále tvrdila odvolatelka, že nemá viny na rozvodu a navrhla, aby žaloba byla zamítnuta, poněvadž je žalující manžel na rozvodu vinen výlučně. Poukázala na ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, podle něhož nemůže o rozvod žádat manžel, který rozvrat manželství výlučně zavinil, ledaže •druhý manžel projeví s rozvodem souhlas.
Krajský soud zrušil k odvolání žalované manželky rozsudek a vrátil věc prvnímu soudu, aby o věci dále jednal a znovu rozhodl.
Z důvodů:
Odvolatelka uplatňuje v podstatě, že její projev souhlasu s