Input:

R 244/1949; Garance

č. 244/1949 Sb. rozh. obč.
Úraz, jejž utrpěla manželka provozovatele zemědělského podniku, kterou vzal s sebou při odvozu vypůjčeného zemědělského nářadí, aby dohlédla na koně, cestou tam nebo zpět, je úrazem podnikovým ve smyslu § 7, odst 1, 2 a § 121 úrazového zákona.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. listopadu 1949, Co 1127/49.)
Manžel žalobkyně, zemědělec, vzal dne 5. října 1947 žalobkyni s sebou, když odváděl vypůjčený pluh, aby, pokud sám nebude moci na koně dohlédnout, počkala u nich, aby se neplašili. Na zpáteční cesté se koně splašili, vůz se převrhl a žalobkyně si při pádu s vozu zlomila nohu. Žalobou proti Úrazové pojišťovně pro Čechy v Praze uplatnila žalobkyně nárok na úrazový důchod, který jí byl výměrem Úrazové pojišťovny odepřen.
Rozhodčí soud Úrazové pojišťovny pro Čechy v Praze nálezem z 15. prosince 1948 žalobě vyhověl.
Nejvyšší soud nevyhověl odvolání.
Z důvodů:
Spornou otázku, zda šlo o podnikový úraz, třeba posoudit podle úrazového zákona č. 1/1888 ř. z. ve znění vyhl. č.