Input:

R 241/1950 (tr.); Garance

č. 241/1950 Sb. rozh. tr.
Pod pojmom „zver loví“ vo skutkovej podstate prečinu pytliactva podľa § 48 zák. č. 225/1947 Sb., o poľovníctve, treba rozumieť nielen ulovenie, teda zasiahnutie a zabitie zvere, ale každú činnosť, ktorá obvykle vedie k tomuto výsledku. Taká činnosť naplňuje teda skutkovú podstatu dokonaného pytliactva.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 30. marca 1950, To VII 151/50.)
Obžalovaný chodil kľučkovite z role na roľu na poľovnom revíri Poľovníckej spoločnosti vo V. L. majúc v ruke otku, ktorú hádzal po poľných zajacoch, ale ich nezasiahol.
Okresný súd v Malackách ho uznal vinným pokusom prečinu pytliactva podľa § 65 TRZ 1878 a § 48 ods. 1, § 49 zák. č. 225/1947 Sb., o poľovníctve, lebo usúdil, že obžalovaný započal činnosť smerujúcu k tomu, aby zasiahol do cudzieho práva poľovníctva tým, že ne poľovníckym spôsobom poľoval na zver, avšak činnosť túto nedokončil, neupustiac od nej z vlastného podnetu.
Krajský súd vyhovel odvolaniu verejného obžalobcu, zrušil rozsudok vo výroku o vine a výrokoch š ním súvisiacich a uznal obžalovaného vinným dokonaným prečinom pytliactva podľa § 48 ods. 1, § 49 zák. č. 225/1947 Sb.
Z dôvodov:
Proti rozsudku okresného súdu uplatnil odvolanie len verejný obžalobca pre výrok o treste.
Z podnetu tohto odvolania a so zreteľom na