Input:

R 240/1950 (tr.); Garance

č. 240/1950 Sb. rozh. tr.
Je-li dán veřejný zájem na výkonu trestu [§ 59 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky], nemá vlivu na nutnost nepodmíněného odsouzení zřetel na osobní vlastnosti pachatele, ani na stupeň jeho zavinění.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 26. května 1950, Tz I 139/50.)
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou uznal obžalovaného vinným přečinem ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti podle § 38 zák. č. 231/1948 Sb., spáchaným tím, že jako ředitel národního podniku z nedbalosti zavinil vadnou výrobu kuchyňských strojků a dopustil, aby tyto vadné výrobky byly vyváženy, a uložil mu nepodmíněný trest.
Krajský soud v Hradci Králové, který zamítl odvolání obžalovaného z výroku o vině, vyhověl mu ve směru nepodmíněného odsouzení a povolil obžalovanému podmíněný odklad výkonu trestu. K odůvodnění tohoto výroku uvedl krajský soud vedle poukazu na osobní vlastnosti obžalovaného též to, že vadnou výrobu zavinili podle jeho názoru převážně spoluzaměstnanci obžalovaného tím, že nedbali jeho příkazů. V tomto směru nemůže prý být obžalovanému přičteno k tíži ani to, že se mu nepodařilo zavést v podniku dílenskou kontrolu výrobků.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek odvolacího soudu, pokud jde o výrok o podmíněném odsouzení, a vrátil věc krajskému soudu, aby o ní v tomto rozsahu znovu jednal a rozhodl.
Z důvodů:
Podle § 59 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb. je u osob, které v době spáchání činu byly starší osmnácti let, podmíněné odsouzení vyloučeno, jde-li o čin trestný podle tohoto zákona a veřejný zájem vyžaduje výkon trestu.
Odvolací soud na rozdíl od okresního soudu nezabýval se vůbec otázkou veřejného zájmu na výkonu trestu a v důsledku tohoto pochybení vycházel při své úvaze nesprávně jednak z osobních vlastností obžalovaného, hodnotiv případ pouze s