Input:

R 234/1949; Garance

č. 234/1949 Sb. rozh. obč.
Za škodu způsobenou podle § 45 zák. č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovými vozidly, odpovídá také řidič a provozovatel auta vlečeného autem jiným.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 9. září 1949, Co II 51/49.)
Žalobkyně byla na silnici zachycena a zraněna nákladním autem, vlečeným na volném laně jiným nákladním autem. Vlečné auto řídil žalovaný A, provozovatelem vlečného auta byl žalovaný B. Žalobkyně žalovala oba o náhradu škody. Žalovaní mimo jiné namítali, že případ nelze vůbec posuzovati podle zákona o jízdě motorovými vozidly a že za škodu ručí jen řidič a provozovatel vlekoucího auta.
Okresní soud v Pardubicích žalobě vyhověl a v důvodech uvedl: Neobstojí námitka, že vlečené auto nebylo v provozu podle § 45 zák. č. 81/1935 Sb., protože bylo vlečeno a pohybovalo se bez motorické síly. Pojem provozu nelze omezit jen na vlastní jízdu, nýbrž třeba jej vztáhnout na všechny úkony, jichž je třeba, aby silostroj byl uveden do provozu a