Input:

234/1948 Sb., Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy Garance

č. 234/1948 Sb., Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 4. října 1948
o přenesení působnosti ministerstva zemědělství
v některých věcech pozemkové reformy.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle § 14, odst. 2 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy:
§ 1.
Na Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství, na Slovensku na pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, se přenáší:
a) obstarání knihovního pořádku na veškeré půdě, na kterou se vztahují ustanovení zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb.,