Input:

233/1948 Sb., Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev Garance

č. 233/1948 Sb., Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev
ZÁKON
ze dne 7. října 1948
o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Název ministerstva informací zní „ministerstvo informací a osvěty“.
(2) Název ministerstva školství a osvěty