Input:

230/1946 Sb., Vládní nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského Garance

č. 230/1946 Sb., Vládní nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1946
o zřízení správního okresu lanškrounského.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory:
§ 1.
Zřizuje se správní okres se sídlem okresního národního výboru v Lanškrouně. Jeho obvod tvoří obce soudního okresu lanškrounského, jež