Input:

23/1950 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví Garance

č. 23/1950 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
ZÁKON
ze dne 22. února 1950
o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K provedení nové organisace vojenských soudů podle příslušných