Input:

R 224/1950; Garance

č. 224/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 47/1947 Sb., o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy).
Částku pohledávky na plat, která je vyňata z exekuce, může exekuční soud určit podle § 7 č. 7 uvedeného zákona i tehdy, domáhá li se vymáhající věřitel současně zaplacení téže pohledávky proti pod dlužníkovi sporem podle § 308 ex. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 3. listopadu 1949, R XX 241/49.)
Vymáhajícímu věřiteli bylo povoleno více exekucí proti povinnému zabavením a přikázáním k vybrání jeho platu, který pobírá od poddlužníka.
Vymáhající věřitel zažaloval poddlužníka podle § 308 ex. ř. na část zabaveného a k vybrání přikázaného platu. Poddlužník namítal mimo jiné, že je zažalovaná část platu vyňata z exekuce.
Vymáhající věřitel navrhl, aby soud určil podle § 7 č. 7 zákona č. 47/1947 Sb., které části platu jsou z exekuce vyňaty.
Okresní soud civilní v Praze návrh vymáhající strany zamítl. Měl za to, že otázku, které části platu jsou vyňaty z