Input:

222/1947 Sb., Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů Garance

č. 222/1947 Sb., Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947,
kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Pro veškeré řádné soudy v republice