Input:

R 221/1949; Garance

č. 221/1949 Sb. rozh. obč.
Dal-li okresní národní výbor souhlas ke zcizení zemědělského pozemku podle § 18, odst. 3 zák. č. 139/1947 Sb. ve znění zák. č. 45/1948 Sb., není ke zcizení třeba ještě jeho souhlasu podle vl. nař. č. 218/1938 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 10. června 1949, R I 136/49.)
Navrhovatelé koupili zemědělský pozemek a žádali u soudu, aby do pozemkové knihy bylo vloženo jejich vlastnické právo k tomuto pozemku.
Okresní soud v Uherském Hradišti zamítl žádost s tím, že trhová smlouva byla sice schválena okresním národním výborem podle zák. ě. 139/1947 Sb., ale nebyla schválena podle vl. nař. č. 218/1938 Sb.
Krajský soud vyhověl rekursu a povolil žádaný vklad v pozemkové knize.
Z důvodů:
Kupní smlouva, podle které se žádá o knihovní zápis, byla schválena výměrem okresního národního výboru z 4. května 1949. Tímto výměrem byl udělen souhlas k prodeji zemědělského pozemku, uvedeného ve smlouvě, podle § 18 zák.