Input:

22/1952 Sb., Vládní nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek, platné do 29.12.1958 Archiv

č. 22/1952 Sb., Vládní nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek, platné do 29.12.1958
[zrušeno č. 89/1958 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1952
o nové úpravě učňovských zkoušek.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Učňové vykonávají ke konci učební doby učňovskou zkoušku z oboru, kterému se vyučili. Učňovskou zkouškou se má pro stanovení odborné kvalifikace učňů ověřit, jak si učňové osvojili potřebné vědomosti a dovednosti v učebním oboru.
(2) Provádění učňovských zkoušek přísluší podnikům.
§ 2.
(1) Učni, který s úspěchem vykonal učňovskou zkoušku, vydá podnik výuční list.
(2) Učni, který nevykonal s úspěchem učňovskou zkoušku, vydá podnik místo výučního listu potvrzení o učební době a zajistí mu možnost dalšího odborného vzdělání, aby učeň mohl učňovskou zkoušku s úspěchem vykonat.
§ 3.
(1) Podnik může povolit vykonání učňovské zkoušky před uplynutím učební doby.
(2) Podnik může povolit vykonání učňovské zkoušky též osobám starším 18 let, i když se nepodrobily výcviku v učebním poměru.
(3) Příslušná ministerstva stanoví v dohodě s ministerstvem pracovních sil podmínky, za kterých podnik může povolit vykonání učňovské zkoušky podle ustanovení předcházejících odstavců.
§ 4.
(1) Náklady spojené s prováděním učňovských zkoušek hradí podnik.