Input:

22/1950 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku Garance

č. 22/1950 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 27. února 1950
o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku.
Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1.
(1) Mince československé měny po 1 Kčs se razí ze směsi o 98 dílech hliníku a 2 dílech hořčíku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 750 kusů korun. Průměr mince je 21 mm. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 30/1000 a v čistosti 20/1000.
(2) Na líci korunové mince je státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce se dvěma hvězdičkami, mezi nimiž je