Input:

219/1947 Sb., Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádosti podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu Garance

č. 219/1947 Sb., Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádosti podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947,
jímž se stanoví nová lhůta k podání žádosti podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Žádosti o přiznání výhod plynoucích z ustanovení §§ 1 až 4 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu, které měly