Input:

218/1947 Sb., Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce Garance

č. 218/1947 Sb., Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Důchodcům, kteří mají v měsíci prosinci 1947 nárok na výplatu zaopatřovacích požitků podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (v dalším jen „zákon“), poskytne se pro rok 1947 jednorázový vánoční příspěvek (dále jen „příspěvek“).
§ 2.
(1) Příspěvek se stanoví invalidovi, u něhož snížení výdělečné schopnosti bylo stanoveno na
45 až 54 %, částkou 600 Kčs,
55 až 64 %, částkou 720 Kčs,
65 až 74 %, částkou 840 Kčs,
75 až 84 %, částkou 960 Kčs,
85 až 94 %, částkou 1080 Kčs a
95 až 100 %, částkou 1200 Kčs.
(2) Příspěvek se zvyšuje o 300 Kčs za každé dítě, na které přísluší invalidovi příplatek podle § 21 zákona.
(3) Invalidům, kterým byl přiznán příplatek ošetřovací nebo příplatek slepecký podle § 19 zákona se zvyšuje příspěvek o 300 Kčs.
§ 3.
Příspěvek pro pozůstalé se stanoví:
a) pro vdovu, družku nebo vdovce