Input:

218/1946 Sb., Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových Garance

č. 218/1946 Sb., Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 18. listopadu 1946
o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.
Podle § 106 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to, pokud jde o Slovensko, v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
Částky, jimiž se podle § 543 a 544 trestního zákona důchodkového, §§ 3 a 4 nařízení ministerstva financí ze dne 26. února 1851,