Input:

217/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky Garance

č. 217/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
[zrušeno nepřímo č. 245/1946 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. listopadu 1946,
jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, jehož účinnost ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., byla prodloužena zákonem ze dne 8. července 1946, č. 149 Sb.:
§ 1.
Doba zvýšené ohrožení republiky ve smyslu § 18 dekretu č. 16/1945 Sb., jehož účinnost