Input:

R 210/1949; Garance

č. 210/1949 Sb. rozh. obč.
Usnesení, jímž samosoudce odmítl u okresního soudu žalobu pro nepříslušnost, je zmatečné, protože rozhodující soud nebyl řádně obsazen (§ 477, odst. 1, č. 2 c. ř. s.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 26. dubna 1949, R XVI 49/49.)
Okresní soud v Kolíně odmítl bez ústního jednání (a limine) žalobu, jíž se národní podnik domáhal zaplacení částky 19.710 Kčs s přísl. Soud poukázal na to, že jde o spor, který patřil vzhledem k ceně svého předmětu (přes 15.000 Kčs) před účinností zákona č. 319/1948 Sb. do příslušnosti krajského soudu a že je v něm jednou stranou (žalobcem) národní podnik, takže podle § 31 uved. zák. měla být žaloba podána u krajského soudu.
Krajský soud zrušil k rekursu žalujícího národního podniku usnesení okresního soudu a uložil mu, aby znovu rozhodl.
Z