Input:

R 21/1950 (tr.); Garance

č. 21/1950 Sb. rozh. tr.
I když řidič motorového vozidla přejíždí křižovatku po hlavní silnici a má přednost v jízdě, musí si jako účastník veřejné silniční dopravy počínat tak, aby doprava nebyla ohrožena.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 11. května 1949, To 82/49.)
Obžalovaný vjel autem na křižovatce silnic do nepřehledné zatáčky rychlostí asi 25 km za hodinu, kde ve vzdálenosti asi 2 m od levého okraje silnice narazil na protijedoucí nákladní auto, čímž ohrozil osobní bezpečnost osob v autě sedících.
Okresní soud v Železném Brodě uznal obžalovaného vinným přestupkem proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaného do tohoto rozsudku.
Z důvodů:
Zda silnice, po níž obžalovaný autem jel, je silnicí hlavní či vedlejší, je v daném případě nerozhodné, neboť ustanovení § 13 vl. nař. č. 242/1939 Sb. nezprošťuje uživatele hlavní silnice povinnosti, aby se