Input:

R 208/1950; Garance

č. 208/1950 Sb. rozh. obč.
Byla-li za vykonané dílo, za něž nebyla předem smluvena odměna, požadována odměna nedovolená podle cenových předpisů, je smlouva o dílo neplatná jen, pokud požadovaná odměna převyšuje dovolenou úplatu.
Do té míry je neplatné i uznání takové odměny.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 1. dubna 1949, Rv I 313/48.)
Krajský soud v Hradci Králové uložil směnečným platebním příkazem prvému žalovanému jako příjemci směnky a druhému žalovanému jako rukojmímu zaplatit žalobci rukou společnou a nerozdílnou částku 40.000 Kčs s přísl.
Ve směnečných námitkách namítl žalovaný, že pohledávka uplatňovaná směnečnou žalobou je odměnou účtovanou za stavební práce, která však nevznikla platně, poněvadž se tato odměna příčí cenovým předpisům. Odměna nebyla předem smluvena.
Krajský soud v Hradci Králové ponechal směnečný platební příkaz v platnosti. Soud zjistil, že žalobce požadoval na žalovaných odměnu 85.706 Kčs za vykonané stavební práce, žalovaní uznali tuto pohledávku částkou 60.000 Kčs, z čehož 20.000 Kčs zaplatili a na 40.000 Kčs podepsali 2 směnky, z nichž je zažalováno. Zbytek požadované odměny si vyhradili žalovaní přezkoumat s hlediska cenových předpisů. Vycházeje z těchto zjištění uznal soud pohledávku přisouzenou směnečným platebním příkazem po