Input:

208/1949 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 208/1949 Sb., Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek, platné do 31.12.1953
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 24. srpna 1949,
kterou se uveřejňuje