Input:

207/1946 Sb., Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, platné do 31.8.1964 Archiv

č. 207/1946 Sb., Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, platné do 31.8.1964
[zrušeno č. 171/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 1946
o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda republiky Československé udělí každoročně, vždy k 31. prosinci, na návrh profesorského sboru novinářské fakulty Vysoké školy politických nauk, který sestaví terno, a na návrh vrcholné české a slovenské organisace novinářů, jež rovněž stanoví terno, státní