Input:

203/1950 Sb., Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti Garance

č. 203/1950 Sb., Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. prosince 1950
o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Příslušný národní výbor vezme na vědomí oznámení (odpověď) o nastoupení živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, udělí pro ni povolení (koncesi, licenci) nebo dovolí, aby její výkon byl přeložen do jiné obce, jen má-li zato, že proti tomu není námitek z hospodářských důvodů nebo vůbec z důvodů obecného zájmu. Totéž platí, jde-li o zřízení vedlejšího závodu, prodejny správkárny nebo sběrny, o přeměnu pobočného závodu nebo skladu na hlavní závod, o přeložení podniku uvnitř obce, o propachtování živnosti,