Input:

203/1946 Sb., Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires) Garance

č. 203/1946 Sb., Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 1. listopadu 1946
o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires).
Se schválením presidenta republiky přistoupila Československá republika s účinností od 10. srpna 1945 k těmto aktům Světové poštovní unie, sjednaným na XI. Světovém poštovním kongresu v Buenos Aires dne 23. května 1939:
1. Světová poštovní úmluva se závěrečným protokolem, prováděcím řádem, ustanoveními o letecké dopravě listovní pošty a závěrečným protokolem k těmto ustanovením;
2. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;
3. Ujednání o poštovních balicích se závěrečným