Input:

20/1952 Sb., Vládní nařízení o rozmísťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol, platné do 29.4.1959 Archiv

č. 20/1952 Sb., Vládní nařízení o rozmísťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol, platné do 29.4.1959
[zrušeno č. 24/1959 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. května 1952
o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Plánovaný rozvoj našeho hospodářství, zejména průmyslu, vyžaduje, aby odborní pracovníci, vycházející z vysokých škol a z výběrových odborných škol, uplatňovali své odborné znalosti a schopnosti na místech, kde toho je třeba ke splnění úkolů státního národohospodářského plánu.
§ 2.
Absolventi vysokých škol a absolventi těch výběrových odborných škol, kteří jsou rozmisťovaní podle státního národohospodářského plánu, jsou povinni pracovat po dobu tří let v podnicích, úřadech, soudech, ústavech a jiných zařízeních (dále jen „podniky“), které jim na podkladě státního národohospodářského plánu určí ministerstvo školství, věd a umění, po případě ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu, anebo jimi pověřené orgány. Toto ustanovení se vztahuje na absolventy ze školního roku 1951/1952 a let pozdějších (dále jen „absolventi škol“).
§ 3.
(1) Podniky jsou povinny zaměstnávat absolventy škol pracemi, pro které byli vyškoleni, a pečovat o jejich odborný a politický růst a o zajištění jejich vhodného ubytování. K úhradě nákladů spojených s nástupem zaměstnání poskytují podniky absolventům škol náhradu cestovních a stěhovacích výdajů obdobně