Input:

20/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné Garance

č. 20/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné
Přetisk z roč. I, č. 10 Úředního věstníku
československého, vydaného v Londýně
dne 4. prosince 1940.
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 15. října 1940,
č. 2 Úř. věst. čsl.,
o prozatímním výkonu moci zákonodárné.
K návrhu vlády ustanovuji :
§ 1.
Dokud nebude možno prováděti ustanovení hlavy druhé ústavní listiny z 29. února 1920 o moci zákonodárné, bude president republiky úkony, které mu ukládá par. 64 č. 1 a č. 3 úst. listiny, pokud k nim je zapotřebí