Input:

199/1949 Sb., Zákon o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností, platné do 30.4.1960 Archiv

č. 199/1949 Sb., Zákon o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností, platné do 30.4.1960
[zrušeno č. 76/1959 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. července 1949
o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vojenským osobám z povolání nebo v záloze lze propůjčit titul vyšší vojenské hodnosti, než kterou skutečně mají, na dobu, po kterou toho vyžaduje funkce nebo služební úkol, jimiž byly dočasně pověřeny.
§ 2.
Vojenským osobám ve výslužbě nebo v záloze lze propůjčit titul vojenské hodnosti nejblíže vyšší, než je vojenská hodnost, kterou skutečně mají, jestliže
a) konaly alespoň 20 let řádně a úspěšně službu v československé branné moci nebo
b) jsou účastníky národního boje za osvobození podle zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo
c) při vykonávání vojenské služby spojené se zvýšeným ohrožením zdraví nebo života utrpěly bez vlastní viny úraz nebo poruchu na zdraví, způsobující trvalou neschopnost k vojenské službě.
§ 3.
Titul vyšší vojenské hodnosti podle § 1 nebo 2 propůjčuje orgán, jemuž přísluší jmenovat nebo povýšit vojenské osoby do hodnosti, jejíž titul se propůjčuje.
§ 4.