Input:

197/1948 Sb., Vládní nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích, platné do 6.5.1953 Archiv

č. 197/1948 Sb., Vládní nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích, platné do 6.5.1953
[zrušeno č. 31/1953 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. července 1948
o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 57, odst. 2 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):
§ 1.
Výchovným a vzdělávacím oborům a naukám (společenským, jazykovým, matematice, přírodním vědám, filosofii, oborům technickým, estetickým, zdravotním a tělovýchovným) vyučuje se na gymnasiu jednak jako povinným, jednak jako nepovinným předmětům.
§ 2.
(1) Povinné předměty na gymnasiu jsou buď společné pro všechny žáky nebo volitelné.
(2) Společné povinné předměty pro všechny žáky jsou jazyk vyučovací, jazyk ruský, další živý jazyk, občanská nauka, filosofie, dějepis,