Input:

R 196/1950; Garance

č. 196/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném.
Ustanovení o zákonném majetkovém společenství manželů (§§ 22 až 29) se vztahují jen na majetek, jehož manželé nabyli za účinnosti zákona o právu rodinném.
(Rozhodnutí okresního soudu v Táboře z 16. února 1950, Nc IV 134/50.)
Okresní soud v Táboře odmítl návrh rozloučené manželky, aby majetek, který je společný jí a jejímu bývalému manželu, byl rozdělen podle ustanovení zákona o právu rodinném.
Z důvodů:
Manželství navrhovatelky bylo pravomocně rozloučeno rozsudkem okresního soudu v Táboře z 29. listopadu 1949. Navrhovatelka tvrdí, že nemohla dosáhnout dohody se svým manželem o rozdělení společného majetku získaného za trvání manželství, a domáhá se proto, aby rozdělení provedl soud podle ustanovení zákona o právu rodinném.
Podle § 22 uvedeného zákona je