Input:

195/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství Garance

č. 195/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. ledna 1950
o úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění
Úmluva mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění se závěrečným protokolem a s dodatkovým protokolem, podepsaná v Praze dne 1. dubna 1949, byla dne 8.