Input:

R 19/1950 (tr.); Garance

č. 19/1950 Sb. rozh. tr.
Vykonává-li oprávněný právo myslivosti způsobem příčícím se ustanovením zákona č. 225/1947 Sb. v honitbě, v níž mu výkon myslivosti přísluší, nedopouští se pytláctví podle §§ 48 a násl. uvedeného zákona. Takové jednání je trestné podle § 60 zák. č. 225/1947 Sb. jen ve správním řízení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 12. října 1949, To 103/49.)
U obžalovaného byly při domovní prohlídce nalezeny a zabaveny dvě čerstvé srnčí kůže.
Je zjištěno, že obžalovaný vlastní zbrojní pas a honební lístek a že se svým společníkem má propachtovaný honební revír, že však neměl v této honitbě povolen odstřel srnčí zvěře z důvodů ochrany.
Okresní soud v Novém Boru uznal obžalovaného vinným zločinem pytláctví podle § 50 písm. a) zák. č. 225/1947 Sb. s tím, že obžalovaný spáchal čin se střelnou zbraní a že cena ulovené zvěře převyšovala částku 2000 Kčs.
Krajský soud zrušil rozsudek prvého soudu a obžalovaného zprostil.
Z důvodů:
Pytláctví podle § 48 odst. 1 zák. č. 225/1947 Sb. se dopouští ten, kdo zasáhne do cizího práva myslivosti tím, že zvěř loví nebo si ji přivlastní. Zločinem stane se tento čin podle § 50 písm. a) uvedeného zákona mimo jiné tehdy, když byl spáchán se střelnou zbraní ve společnosti aspoň jednoho