Input:

R 19/1949 (tr.); Garance

č. 19/1949 Sb. rozh. tr.
Do rozhodnutí senátu okresního soudu o vazbě není kromě případů § 90, odst. 1 zák. č. 319/1948 Sb. opravného prostředku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 22. dubna 1949, To 73/49.)
Okresní soud ve Velkém Meziříčí nevyhověl žádosti obžalovaného o propuštění z vyšetřovací vazby.
Krajský soud odmítl stížnost obžalovaného do tohoto usnesení senátu okresního soudu.
Důvody:
Do rozhodnutí senátu okresního soudu o vazbě není opravného prostředku, a to ani tehdy, rozhodoval-li okresní soud podle § 79 zák. č. 319/1948 Sb., s výjimkou uvedenou v § 90, odst. 1 uved. zák., o kterou v tomto případě nejde.
* * *
Ustanovení § 76 zák. č. 319/1948 Sb. připouští do rozhodnutí vyšetřujícího soudce o vazbě stížnost k senátu okresního soudu, avšak do