Input:

188/1947 Sb., Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX.-Strašnice Garance

č. 188/1947 Sb., Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX.-Strašnice
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21.října 1947
o zřízení obvodní rady pro Prahu XX- Strašnice.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4.prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění;
Čl. I.
Pro městský obvod Praha XX-Strašnice se zřizuje obvodní rada. Její obvod se vylučuje z obvodu obvodní rady pro Prahu XIII-Vršovice.
Čl. II.
(1) Obvodní rady pro Prahu XIII a pro Prahu XX se vytvoří (nově vytvoří) a zvolí své složky podle zásad stanovených ve vládním nařízení ze dne 27. května 1946, č. 120 Sb., o obnovení národních výborů na podkladě výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění, a v předpisech podle něho vydaných.
(2) Podrobnosti stanoví